BOŽIĆ 2019
Kucaj na Vrata moja, Ti koji dolaziš mi smetati.
Kucaj na Vrata moja, Krik sve moje braće.
Kucaj na Vrata moja, Vapaj svih Tvojih izgladnjelih.
Kucaj na Vrata moja, Lanac zatvorenika i prognanika.
Kucaj na Vrata moja, Ti Bijedo cijelog Svijeta,
Ti Krvi Nevine Dječice i pobijenih Roditelja.
Kucaj na Vrata moja, ISUSE- TI Utjelovljena Ljubavi Oca,
Ti koji nisi kucao na Vrata Betlehemske Štalice ;
Ti Bože, sva Nado i jedina Radosti moja.
Ja ne znam ni Dana ni Časa, ali znam da si to Ti, Gospodine, KOJI
KUCAŠ NA VRATA SRCA MOGA U KOJEM SE ŽELIŠ RODITI I NASTANITI !
(cf. Himan Večernje drugog ponedjeljka, na Fr.)
SRETANI BOŽIĆNI BLAGDANI, OBILJE BOŽJEG BLAGOSLOVA I MIRA
U NOVOJ 2020, ŽELI VAMA, VAMA VAŠIM SURADNICIMA, NAŠIM DOBROČINITELJIMA KAO I SVIM KUMAMA I KUMOVIMA, UZ TRAJNI MEMENTO ;
Odani i zahvalni Fra Ilija Barišić, ofm misionar

Butembo/Ngengere, 21. 12. 2019.