O udruzi – Dijete

   

 

Svi ratovi na ovom svijetu

UPRAVLJAJU VAMA NEDUŽNI,

A SVAKI ČOVIJEK, TREBA DA JE BIĆE KOJE UPRAVLJA SVOJIM ŽIVOTOM!!!SVI KOJI NISTE ZA RATOVE, UBIJANJA, STRADANJA, PLAČ NEDUŽNIH, BUDITE DIO UDRUGE DIJETE, JER POMAŽETE DIJETE GLADNO, BOLESNO, U MRAKU I HLADNOĆI, A DIJETE KOJE STE „POMOGLI“ SPRIJEČILO JE JEDAN RAT, JEDNO UBIJANJE, JEDNO STRADAVANJE, JEDNU NEDUŽNU SUZU – DIJETE JE SPRIJEČILO JEDNO „ZLO“! MOŽETE TO OMOGUĆITI!!!???

Kad je previše a kad premalo ?

Ovako govori 95% ljudi na svijetu:

previše je boli,

previše je jada,

previše je laži,

previše je muke,

previše je tuge,

previše je siromaštva,

previše je ubijanja,

previše je sakaćenja,

previše je bolesti,

… moglo bi se nabrajati do ne iznemoglosti, jer

istih 95% ljudi na svijetu misli:

premalo je ugode,

premalo je hrabrosti,

premalo je istine,

premalo je blistavog društva,

premalo je zadovoljstva,

premalo je života u već živima,

premalo je darivanja,

premalo je zdravlja,

premalo je pomaganja,

… sve što je dobro toga je premalo, Nastavi čitati