O udruzi – Dijete

   

 

Svi ratovi na ovom svijetu

UPRAVLJAJU VAMA NEDUŽNI,

A SVAKI ČOVIJEK, TREBA DA JE BIĆE KOJE UPRAVLJA SVOJIM ŽIVOTOM!!!SVI KOJI NISTE ZA RATOVE, UBIJANJA, STRADANJA, PLAČ NEDUŽNIH, BUDITE DIO UDRUGE DIJETE, JER POMAŽETE DIJETE GLADNO, BOLESNO, U MRAKU I HLADNOĆI, A DIJETE KOJE STE „POMOGLI“ SPRIJEČILO JE JEDAN RAT, JEDNO UBIJANJE, JEDNO STRADAVANJE, JEDNU NEDUŽNU SUZU – DIJETE JE SPRIJEČILO JEDNO „ZLO“! MOŽETE TO OMOGUĆITI!!!???