Ponovo na radio Dubrovniku

Danas je predsjednik udruge razgovarao na radiu Dubrovnik, gdje je spomenuto da se pomoć širi kako od ljudi koji su voljni pomoći tako i preko zemalja gdje su ljudi od potrebe, trenutno se radi na pomoći uz Ruandu, Kongo i za Zambiju,… gdje je već oko 30 godina misionar vlč. Boris Dabo, koji moli, ako je netko u mogućnosti da preuzme godišnju plaću jednog učitelja koja iznosi 1400eura, odnosno mjesečna plaća je 100eura, a za početak potrebno je platiti dvije mjesečne plaće odnosno 200eura, tako da je godišnja plaća za sada 1400eura, dok je škola za jedno dijete 100eura