Dar za Božić 2011

       

Danas je Udruga dobila još troje mališana iz Ruande (od don Sebastijana Markovića – misionar) koja su potrebna našeg osvrta.

Djecu od naše potrebe preuzeli su učenici dvije srednje škole u Dubrovniku.

Pomorsko-tehnička škola i turističkougostiteljska škola će dobiti slike i podatke Djece (o Bože kako su slatka), a roditeljska briga će biti dana od Djece Duborvnika  Djeci u Ruandi, kako je to ljepo! Zar ima veći dar od ovoga za Božić!

ZA DAVATELJA I ZA PRIMATELJA, a oba su,……. Djeca,……!