Ugodno iznenađenje

Odmah pri izlazu iz radio stanice zvoni telefon, a na drugoj strani mio glas koji govori: slušala sam na radiu da se može pomoći jedno dijete i ja sam odlučila to uraditi i zatraži potrebne radnje za sudjelovanju u pomoći djeteta, i nastavlja: za sada, želim pomoći dijete u………..

to je jedna žena od mnogih koje se javljaju za pružiti ruku pomoći djeci u potrebi preko udruge Dijete

Ponovo na radio Dubrovniku

Danas je predsjednik udruge razgovarao na radiu Dubrovnik, gdje je spomenuto da se pomoć širi kako od ljudi koji su voljni pomoći tako i preko zemalja gdje su ljudi od potrebe, trenutno se radi na pomoći uz Ruandu, Kongo i za Zambiju,… gdje je već oko 30 godina misionar vlč. Boris Dabo, koji moli, ako je netko u mogućnosti da preuzme godišnju plaću jednog učitelja koja iznosi 1400eura, odnosno mjesečna plaća je 100eura, a za početak potrebno je platiti dvije mjesečne plaće odnosno 200eura, tako da je godišnja plaća za sada 1400eura, dok je škola za jedno dijete 100eura