ZAHVALA

                      « Blago onima koji su, prosvijetljeni Duhom Svetim, naučili ne praviti dramu

                          od svojega siromaštva, nego ga radosno prihvaćaju jer svu svoju nadu

                          polažu u Boga, a ne u sebe. Sam će Bog biti njihovo bogatstvo »

                                                                                   (Jacques Ph. « Traži Mir i idi za njim »)

Dragi g.Renato, Gospodin Vam dao svoj MIR !

Skoro cijeli mjesec dana, cijela Repoblika Kongo nije imala ni Internet ni poruke,

a telefon vrlo teško. Sve je to bilo radi IZBORA NOVOG DRŽAVNOG POGLAVARA…

Već je objavljeno da je NOVI IMENOVAN, a ne izabran…….

Sad je uspostavljen Internet. TO JE DEMOKRACIJA NA AFRIČKI NAČIN!!!

Sad je neko “ZATIŠJE”! Napetost i neredi su ušutili; izgleda sve mirno….

Svi se nadamo da će tako potrajati… DAKLE NEMA RAZLOGA BITI ZABRINUT.

Kako su se smirile napetosti i neredi, tako i moje zdravlje…Uz ljekove, za sada je mirno.

  Ovim Vam javljam i POTVRĐUJEM DA JE VAŠA POŠILJKA STIGLA NA NAŠ RAČUN U BUTEMBO, i to 23.01.2019.

U IME VAŠE KUMČADI, OD SRCA I ZAHVALJUJEM VAMA I SVIM KUMAMA I KUMOVIMA NA USTRAJNOJ I DJELOTVORNOJ LJUBAVI PREMA MISIJAMA.

Uz bratske pozdrave, odani i zahvalni

Fra Ilija,ofm misionar

Butembo/Ngengere, 27.01.2019