ZAHVALA MISIONARA DON DANKA

 

Jan 24 at 9:23 AM

Uvijek Isus i Marija,

šjora Renato, Telefonirao sam s. Regina i rekao da može uzeti kod mene novac, koji ste Vi poslali u Zagreb. Ja još nisam dobio izvještaj – daju mi na kraju mjeseca – ali, jer ima veliku potrebu, dat ću joj kad dođe u Kigali. Ona je preko tristo kilometara od mene… – ali preko telefona s možemo čuti. Hvala Vam za sve što činite za naše siromahe. Sad smo započeli novu školsku godinu – mnoga djeca nemaju za školarinu, za uniformu i za ostali pribor. Nismo svemogući, ali Bog je Svemoguć preko vas dobrih ljudi – pa pomažemo koliko možemo. Molim vas, prenesite moju zahvalu i pozdrave svim darovateljima. Darovi su plod vjere i djelotvorne ljubavi s kojima nas pratite u našem misijskom radu – ispunjaju me velikom radošću. Sretan sam što sam član Katoličke Crkve u Hrvata, koja me ni nakon trideset i pet godina nije zaboravila! Mi gradimo crkvu Marije Pomoćnice – za naše đake: male djece dječjeg vrtića, naših osnovnoškolaca i srednjoškolaca – njih oko 1500! – kao i oko tri tisuće naših vjernika u našoj četvrti Kimihurura. Najviše pomoći stiže od Hrvata. I oni će znati da kod nas postoje dobri ljudi koji misle na njih i pomažu im u njihovim potrebama. Crkva, koja ima svrhu naviještanja Istine koju nam je donio Isus Krist o Bogu, o svijetu i o čovjeku, služit će im – sa svim svojim aulama, prostorijama i uredima – kao prava i najbolja škola dobrote i čovječnosti. Ja sam ponosan kao Hrvat – da će preko vaših darova biti u njoj ugrađeno veliko hrvatsko srce ljubavi. Ujedno Vas želim obavijestiti da naša crkva polako raste u vis – izišla je iz podrumskih prostorija. Istina, ide malo polakše nego smo predviđali – ali uvjetovana je o prilivu darova da bi se mogla dovršiti. Preporučujući se i dalje vašoj dobroti, zajedno sa svojim prijateljima molimo našu Nebesku Majku Mariju Pomoćnicu, da vas Ona kroz cijelu ovu novu godinu sve vodi k svom Sinu Isusu! Zahvalni Don Danko Litrić

Crkva raste .JPG